2006/Apr/19

พึงสำรวมกาย วาจา ใจ ตั้งจิตให้เป็นกุศล

น้อมอภิวาทบูชาสักการะ องค์จตุคามรามเทพ

- บทสรรเสริญ บูชาเทวสถาน ฉบับ วัดคอหงษ์ หาดใหญ่ -


ตั้ง นะโม ๓ จบ


องค์พ่อจตุคาม เหนือฟ้าบาดาล


เหนือกรุงสองทะเล พ่อองค์สถิตหล้า


เจ้ากรุงธรรมโศก รามเทพเกรียงไกร


อยู่คู่ฟ้าไทย อมตะนิรันต์กาล


จตุนาคา รามเทพเทพไทย

บารมีปกเกล้า เหนือฟ้า เหนือดิน สาธุรามา


จตุคามรามะเทวัง พระโพธิสัตตัง ศรีวิชะยัง มหาคุณัง มหิทธิกัง


สุริยะจันทัง มหาคุณัง อะหังปูเชมิ สิทธิลาโภ นิรันตะรัง- คำอธิษฐาน แบบสารพัดดี -


ลูกขอนอบน้อมบูชา องค์สุริยัน-จันทรา องค์จันทภานุ องค์ดวงตราสองแผ่นดิน องค์ศรีวิชัยสุวรรณภูมิ องค์พระยาศรีธรรมโศกราช องค์สิบสองนักษัตริย์ องค์พระราหู องค์พ่อจตุคามรามเทพ องค์พระศรีมหาราชพังพะกาฬ องค์พระยาโหรา องค์พญาชิงชัย องค์พญารองเมือง องค์พญาสุขุม องค์เทวดาน้อย ตลอดจนสายขององค์พ่อจตุคามทุกๆพระองค์


ลูกขอบารมีขององค์พ่อจตุคามรามเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธานุภาพอันไพศาล ครอบคลุมทั่วทั้งจักรวาล ดลบันดาลได้สมปรารถนาในฉับพลัน ทั้งทรัพสินแก้วแหวนเงินทอง ไหลมาเทมา ไม่ขาดสาย เป็นมหาโชคมหาลาภ ร้อยเท่าล้านเท่าพันทวี มั่งมีศรีสุข หมู่คณะรักใคร่สามัคคี ปรองดองน้องพี่ ขอความสำเร็จในหน้าที่การงาน ลาภ ยศ สรรเสริญ อยู่ด้วยความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ วัฒนาถาวรมั่นคง ประสพความสำเร็จในชีวิต อีกทั้งยังมีฤทธิ์ช่วยชีวิตปลอดภัย คลาดแคล้วจากภัยพิบัติ และอันตรายทั้งปวง มีฤทธิ์รักษาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง มีฤทธานุภาพป้องกันอาถรรพ์และสิ่งอัปมงคลต่างๆไม่ให้มากล้ำกลาย มีฤทธิ์ให้มีชัยชนะต่อเหล่าข้าศึกศัตรูทั้งปวงตลอดกาลนาน อีกทั้งความเจริญในการนอบน้อมต่อองค์พ่อจงดลบันดาลให้ประสบแต่ผลดีแก่ตัวลูกและครอบครัวอันนิรันดร์เทอญ

นะโม ๓ จบ
" กินนุสัน ตะละมาโน วราหุ สุริยัน ( จันทัง ) ปมุตจะสิ สังวิคะรุโป อาคัมมภีโต วัตติถะ สีติ สัตตะทาเมภาเล มุทธาชีวันโต นะสุขังละเภ
พุทธบูชา ภิคิโต มหิโน เจยมุต เจยยะ สุริยัน ติ ( จันทิมา ติ )


(เที่ยวแรกให้สาธยาย สุริยัน กับ สุริยัน ติ ก่อน และท่องทั้งหมดซ้ำอีก 1 เที่ยว
แต่ให้เปลี่ยนจาก สุริยัน เป็น จันทัง และเปลี่ยนสุริยัน ติ เป็น จันทิมา ติ )


ข้าฯ ขอน้อมถวายสักการะ องค์สุริยัน จันทรา จันทภานุ พญาศรีธรรมโศกราช พระราหู ศรีมหาราชพังพระกาฬ พระเทวราชโพธิ์สัตว์จตุคามรามเทพ
ขอพุทธบารมี เทวบารมี และมหาบารมีแห่งพระเทวราชโพธิ์สัตว์จตุคามรามเทพ องค์พ่อ จงเมตตาอภิบาลรักษาข้าพเจ้าและ.................ให้อยู่ด้วยความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ วัฒนาถาวรมั่นคง ประสพความสำเร็จในชีวิตและการงาน อุดมด้วยลาภยศสรรเสริญ มั่งมีศรีสุข มีชัยชนะเหนือหมู่มาร ตลอดกาลนานเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุComment

Comment:

Tweet


เป็นแฟนกันไหม
#17 by ไมค์ (58.147.54.97) At 2009-02-21 13:23,
1.จตุคามฯรุ่น ๑๒ นักษัตร เนื้อสามกษัตริย์ ขนาด2.6 ซม. (สวยมาก) ราคา 2,500 บาท
2. จตุคามฯรุ่น ๑๒ นักษัตร เนื้อผงว่าน ขาวปัดทอง มี 3 องค์ องค์ละ 2,000 บาท
3.จตุคามฯรุ่นบูรณะเจดีย์รายปี ๔๕ เนื้อเคลือบเหลือง ราคา 20,000 บาท
สนใจติดต่อที่เบอร์ 0839228532
#16 by bbttks (124.120.53.249) At 2007-04-21 14:47,
เปิดจองจตุคามรามเทพรุ่นเงินไหลมาเทมา สนใจดูรายละเอียดได้ที่www.ngoenlaimataema.com
#15 by ธนกร (58.8.124.30) At 2007-04-04 21:48,
#14 by เกษรา (210.1.6.10 /192.1.4.1) At 2007-03-31 16:08,
ทำไมมีคาถาเยอะจังเลยแล้วเราจะท่องคาถาไหนดีละเนี่ย
#13 by mi (124.120.151.166) At 2007-03-17 23:41,
พระครูโสภณ เจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาทองค์แรก ของวัดธารน้ำร้อน ได้ดำหริที่จะสร้างพระธาตุขึ้นบนยอดเขาของวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นที่ศักดิ์การะของพุทศาสนิกชนทั้งหลาย และเป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมจิตใจของวัดและของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งยุวชนที่มาอบรมศึกษาธรรมภายในวัดด้วย ท่านจึงได้ดำเนินการสร้างพระธาตุ โดยดำเนินการสร้างแล้วเสร็จได้แค่บันได 327 ขั้น เพื่อที่จะขึ้นไปศักดิ์การะองค์พระธาตุก่อน ยังไม่ทันได้ดำเนินการสร้างองค์พระธาตุ แต่ท่าน พระครูโสภณ เจติยานุรักษ์ ก็มามรณภาพก่อนที่จะได้สร้างองค์พระธาตุ ด้วยเหตุนี้ ท่านพระอาจารย์ ธงชัย วรรณวีโร เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจึงได้ตั้งใจที่จะสานต่อบุญเจตนาอันยิ่งนี้ให้สำเร็จ โดยมีท่านพุทธศาสนิกชนหลายครอบครัวสนับสนุนให้ดำเนินการสานต่อองค์แห่งกุศลอันยิ่งนี้ โดยเฉพาะครอบครัวแสนยานุภาพ เป็นครอบครัวพุทธศาสนิกชนผู้มีศรัทธาแรงกล้าเป็นผู้นำฝ่ายคราวาท โดยพระธาตุองค์ที่จะสร้างขึ้นนี้มีความสูงจากฐานถึงยอด รวม12 เมตร คาดว่าจะใช้งบประมาณในการจัดสร้างจำนวน 500,000 บาท คงแล้วเสร็จ โดย ก่อสร้างด้วยกำลังศรัทธา ของท่านทั้งหลาย หากท่านใดมีประสงค์จะร่วมสร้างพระธาตุหรือเป็นเจ้าภาพเจริญพร ติดต่อที่ พระอาจารย์ ธงชัย วรรณวีโร เจ้าอาวาท วัดธารน้ำร้อน ต .เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎ์ธานี โทรศัพท์ 07-323111 085-2432808
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี พระไพศาล ฉันทธัมโม เลขที่บัญชี 541-231206-9
ธนานัติ พระอาจารย์ ธงชัย วรรณวีโร เจ้าอาวาท วัดธารน้ำร้อน ต .เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ. สุราษฎ์ธานี 84150


#12 by พิพัฒน์ (61.19.75.18 /192.168.1.80, 61.19.75.18, 61.19.75.18) At 2007-02-23 08:59,
เรามี
#11 by วชร (203.118.105.61) At 2007-02-11 12:35,
#10 by สงบ (203.118.105.61) At 2007-02-11 12:34,
เรามี2องค์
#9 by (125.26.27.129) At 2007-02-10 15:25,
เรามีแล้ว
#8 by นา (125.26.27.129) At 2007-02-10 15:24,
ศรัทธาครับ
#7 by เอก (124.121.72.176) At 2007-02-08 10:24,
ขอคุรคับผมชอบๆๆๆเพราะกำลังหาอยู่พอดีเลยคับ
#6 by (58.9.174.65) At 2007-01-28 15:33,
#5 by (124.157.217.199) At 2007-01-25 17:28,
ขอขอบพระคุณบุคคลที่นำข้อมูลข่าวสารให้ผมได้มีสิทธิรับรู้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประโยนช์กับชีวิตของผมมากจะเป็นอะไรมั้ยถ้าผมขอลบกวนให้ทางท่านช่วยขอพรจากองค์พ่อให้ผมกับแฟนผมที่เราทเราะกันและพ่อแม่พี่น้องของเธอไม่ชอบผมให้ช่วยขอพรให้ผมมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบด้วยเทอด์ขอบคุณครับ
#4 by นายอนันต์ นวลศรี (58.10.207.194) At 2007-01-15 15:23,
ขอขอบพระคุณบุคคลที่นำข้อมูลข่าวสารให้ผมได้มีสิทธิรับรู้เนื้อหาข้อมูลที่เป็นประดยนช์กับชีวิตของผมมากจะเป็นอะไรมั้ยถ้าผมขอลบกวนให้ทางท่านช่วยขอพรจากองค์พ่อให้ผมกับแฟนผมที่เราทเราะกันและพ่อแม่พี่น้องของเธอไม่ชอบผมให้ช่วยขอพรให้ผมมีชีวิตที่สมบูรณืแบบด้วยเทอด์ขอบคุณครับ
#3 by นายอนันต์ นวลศรี (58.10.207.194) At 2007-01-15 15:22,
#2 by (124.121.128.71) At 2006-09-27 11:22,
#1 by (58.8.34.183) At 2006-05-14 14:36,